Calendari Futbol

Calendari Futbol

FUTBOL PREBENJAMI 1ª FASE LOCAL
FUTBOL BENJAMI 1ª FASE LOCAL

II) NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

– Inscripció a l’activitat
– Documentació necessària
– Entrada i sortida de l’activitat
– Dies de pluja
– Autoritzacions
– Equipament
– Competició
– Comportament dels nens i nenes
– Comunicació i reunions amb els pares i mares
– Baixa a l’activitat

lnscripció a I’activitat. Per inscriure’s al futbol sala o a qualsevol activitat extraescolar de I’AMPA, al en primer lloc que la familia sigui sòcia de l’AMPA. Cal que ompliu la butlleta que s’entrega als alumnes al principi de curs, i l’entregueu a qualsevol porteria del col•legi. La inscripció es fará a principi de curs. Una vegada que s’hagi tancat les inscripcions caldrà, prèviament a presentar la butlleta, posar-se en contacte amb el vocal corresponent de l’activitat per constatar si hi ha places Iliures a l’activitat corresponent.

Documentació necessària. Per a totes les activitats de competició, juntament amb la butlleta caldrà que porteu una fotografia (mida DNI) i la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social del nen o nena.

Entrada i sortida de l’activitat. L’activitat comença a l’hora i dies indicats (si hi hagués cap canvi es comunicarà convenientment als pares). Quan l’activitat comenci a les 17 hores, els nens/es ja es quedaran directament amb els monitors al pati i no podran sortir del col•legi/pista Xavier Marcilla fins que acabi I’activitat. Quan acabi l’activitat, el monitor s’encarregarà d’acompanyar els nens a la porta de l’escola (per tant, els pares i mares no podran accedlr al pati on es faci l’activitat mentre aquesta duri).

Dies de pluja. Els dies de pluja hi haurà activitat i, per tant, els nens es quedaran amb els seus monitors i no sortiran de l’escola fins que acabi l’activitat.

Autoritzacions. En els casos en que sigui necessari el desplaçament fora de l’escola per dur a terme l’activitat, es donarà la corresponent autorització als pares ue l’hauran de retonar convenientment omplerta i signada al monitor. Sense I’autorització no es podrà sortir de l’escola.

Equipament. Els dies d’activitat cal que els nens i nenes portin roba i calçat esportius. Pels dies de partit de la competició, es facilitarà als nens i nenes que no en tinguin l’equipament corresponent.

Competició. Enguany, pels nens i nenes de 4rt-5è i 6è, la inscripció a l’activitat de futbol sala comporta la participació a la competició comarcal (categoria aleví); per tant, és imprescindible la seva participació. En el cas que el nen/a no pugui anar a algun partit, caldrà, si és possible, avisar al monitor amb suficient antelació.

Comportament dels nens i nenes. A part de l’aspecte tècnic, el comportament a l’activitat és l’element fonamental. S’ha de tenir un comportament adequat, tant en els entrenaments com en els partits. En cas de produir-se un mal comportament, es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar que es torni a repetir. En cas de reincidència, s’avisarà als pares i es prendran les mesures que calguin per tal de normalitzar el comportament.

Comunicació i reunions amb els pares i mares. Es farà una reunió durant el primer mes d’inici de l’activitat. En cas que els pares tingueu algun dubte, queixa, suggeriment a fer sobre l’activitat us podeu adreçar directament al responsable de l’activitat de I’AMPA.

Baixa de l’activitat. Si un nen o nena vol donar-se de baixa de l’activitat, cal que el seus pares es posin en contacte amb el vocal de l’activitat per comunicar-ho. Per tal d’evitar les despeses bancàries corresponents, cal que aviseu al vocal amb antelació suficient (dins dels 3 primers dies de cada mes o abans si és possible).