FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’IDIOMES CURS 2020-2021

 

  NOM I COGNOMS INFANT (obligatori)
  DATA DE NAIXAMENT (obligatori)
  CURS QUE FARÀ INFANT: (obligatori)
  NOM I COGNOMS MARE/PARE O TUTOR: (obligatori)
  DNI MARE/PARE O TUTOR: (obligatori)
  TELÈFONS DE CONTACTE: (obligatori)
  E-MAIL: (obligatori)  ANGLÈS 1ª OPCIÓ (seleccioni)


  Ninguna opcióP3 - P4 (E. infantil) - Dilluns -17h a 18:30h - 37€P5 (E. Infantil) - Dilluns o Dimarts - 17h a 18:30h - 37€1r-2n (C. Inicial) - Dilluns - 17h a 18.30h - 37€3r-4rt (C. Mitjà) - Dimecres - 17h a 18.30h - 37€5è-6è (C. Superior) - Dilluns - 17h a 18.30h - 37€1er a 4rt (ESO) - Dimarts - 17h a 19h - 48€

  ANGLÈS 2ª OPCIÓ (seleccioni)


  Ninguna opcióP3 - P4 (E. infantil) - Dilluns -17h a 18:30h + 1h LEGO / semanal- 58€P5 (E. Infantil) - Dilluns o Dimarts - 17h a 18:30h + 1h LEGO / semanal - 58€1r-2n (C. Inicial) - Dilluns - 17h a 18.30h + 1h Speaking / semanal - 58€3r-4rt (C. Mitjà) - Dimecres - 17h a 18.30h + 1h Speaking / semanal - 58€5è-6è (C. Superior) - Dilluns - 17h a 18.30h + 1h Speaking / semanal - 58€1er a 4rt (ESO) - Dimarts - 17h a 19h + 1h Speaking / semanal - 68€

  FRANCÈS (seleccioni)


  Ninguna opció1er a 4rt (ESO) - A determinar -17h a 19h - 48€1er a 4rt (ESO) - A determinar -17h a 19h + 1h Speaking / semanal - 68€

  Afirmo que he llegit i accepto la política de privacitat i autoritzo segons els termes descrits sota.

  Tant els dies com l'horari de les activitats, es poden modificar en funció de les inscripcions rebudes i de les necessitats d'organització.

  En cas de canvi de normativa degut al COVID-19, i als horaris de sortides dels alumnes segons el protocol de l'escola, l'extraescolar d'anglès es pot veure obligada a modificar els horaris i els grups de l'activitat,per tal de complir les normatives d'aforament i higiene.
  Aquest canvis seran comunicats prèviament a les famílies.

   

  AUTORITZACIÓ DELS PARES O TUTORS LEGALS

  D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, el sotasignat queda informat de què:

  AMPA de Mare de Déu del Carme, amb domicili a El Prat de Llobregat, c/ Dr. Robert n. 5, és el responsable del tractament de les dades personals.

  Les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’AMPA s’incorporaran a una base de dades titularitat de l’AMPA de Mare de Déu del Carme. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu, per gestionar l’activitat ordinària de l’associació i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi l’associació, tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans, com per exemple Whatsapp. La informació es conservarà als nostres arxius mentre segueu socis de l’associació i, posteriorment, durant cinc anys més, a disposició de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.

  Quan participeu d’activitats organitzades des de l’associació, és possible que captem imatges vostres i dels vostres fills. Amb la signatura d’aquest document autoritzeu la captació d’aquestes imatges i la seva publicació als espais de difusió pública d’informació que habitualment fem servir: Web, blog, Instagram, Facebook, Twitter i Youtube.

  Els destinataris de la vostra informació són: els membres de la Junta Directiva de l’AMPA, els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions i les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.

  Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de google, podeu obtenir més informació de les seves polítiques de privacitat en el següent enllaç: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

  En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest document.

  Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació, a prohibir les decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment, el consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document.

  La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.

  L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.

  Llegida i entesa l’anterior informació, DEMANO I AUTORITZO al Responsable del Tractament per a què tracti tota la informació facilitada i la que s’elabori posteriorment en les condicions que consten en el present document.